Daily Archives: October 6, 2015

Paypal คืออะไร

PayPal คืออะไร ทำไมซื้อของออนไลน์ทั่วโลกจึงนิยมจ่ายด้วย Paypal วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณ Paypal คือระบบการจ่ายเงินอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้แทนที่การชำระเงินโดยตรงจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ่ายเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต เปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายจะจ่ายเงินผ่านระบบของ Paypal แทน ซึ่งบัญชี Paypal จะผูกกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Paypal จะมีอำนาจในการหักเงินในบัตรจากการสั่งซื้อของเราและมีอำนาจในการคืนเงิน กรณีที่เกิดการฉ้อโกงในการซื้อขาย ประโยชน์ของการมีบัญชี Paypal คือ – สามารถซื้อสินค้าจากเวปออนไลน์ได้ทั่วโลก เช่น Ebay, Aeropostale, Old Navy, Nordstrom อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสัญลักษณ์ PayPal – สามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิตจากธนาคารของเราในไทย เพราะบางเวปอาจไม่รับบัตรเครดิต เดบิตจากต่างประเทศ – กรณีเกิดข้อพิพาทในการซื้อขาย เช่น ผู้ขายส่งสินค้ามาล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้, ผู้ขายส่งสินค้ามาผิด หรือผู้ขายไม่ส่งสินค้า ผู้ซื้อสามารถแจ้ง Paypal เพื่อขอเงินคืนได้ (ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับของจริงๆ) &#8211…

Skip to toolbar